MS SQL Veri Tabanı

SQL Like Kullanımı

Yazar İlayda

 LIKE Komutu

Sql sorgularında kullanılan Like komutu WHERE ifadesiyle beraber kullanılan ve veri tabanındaki kayıtlarda belirli bir deseni aramak için sıkça kullanılan  ifadedir.

Örnek : Adının ilk harfi A olan müşterileri listeleyiniz. (İlk harften sonra kaç karakter olacağı ve ne olacağı ile bilgili olmadığı için A sembolünden sonra joker karakter kullanılacak)

Örnek : İçinde aka geçen müşterileri  listeleyin. (İçinde masa geçtiğine göre başında ve sonunda özel karakter kullanmak gerekiyor.)

Örnek :  Sondan üçüncü harfi e olan müşterileri listeleyin. (Başında ne oluğu belli olmadığı için %, sonra e harfi, son iki karakter içinde _ (alt tire) kullanılacak)

Örnek : Adı A,B veya C ile başlayan müşterileri listeleyin.

Örnek : Adı A ile H arasındaki harfler ile başlayan müşterileri listeleyin.

 

Yorum Yap