Web Geliştirme

Microservice Mimarisinde Transaction Yönetimi: 2PC ve Saga’nın Karşılaştırılması

Yazar İlayda
Microservice mimarisi, modern yazılım geliştirme dünyasında büyük bir popülerlik kazanmıştır. Bu yaklaşım, büyük ve monolitik sistemleri daha küçük, bağımsız ve yönetilebilir hizmetlere ayırır. Ancak, bu parçalı yapı transaction yönetimi gibi konularda yeni zorluklar ortaya çıkarır. Bu yazıda, microservice mimarilerinde transaction yönetimi için iki önemli model olan Two-Phase Commit (2PC) ve Saga patternlerini inceleyeceğiz.

Two-Phase Commit (2PC) Pattern

Two-Phase Commit (2PC), dağıtık sistemlerde atomik transactionları yönetmek için klasik bir yöntemdir. Bu protokol, tüm katılımcı servislerin bir işlemi ya hep birlikte kabul etmelerini ya da hep birlikte reddetmelerini sağlayarak veri tutarlılığını korur. 2PC’nin iki temel aşaması vardır: Hazırlık ve Commit/Rollback.

Hazırlık Aşaması (Preparation Phase): Transaction koordinatörü, tüm katılımcı servislere işlemi hazırlamalarını (örneğin, veritabanı kaynaklarını kilitleme) ve hazır olduklarını onaylamalarını ister.
Commit/Rollback Aşaması: Eğer tüm katılımcılar hazır olduklarını bildirirse, koordinatör bir commit komutu gönderir ve işlem tamamlanır. Eğer herhangi bir katılımcı hazır olmadığını bildirirse, koordinatör bir rollback komutu gönderir ve işlem iptal edilir.
Uygulanışı
2PC’nin uygulanması, genellikle bir transaction manager tarafından yönetilir. Bu manager, tüm katılımcı servisleri koordine eder ve işlemin her iki aşamasını da yönetir. Ancak, 2PC’nin uygulanması, sistem performansını olumsuz etkileyebilir çünkü tüm katılımcılar işlemin sonucunu beklemek zorundadır, bu da kaynakların uzun süre kilitli kalmasına neden olabilir.

Saga Pattern ve Esnekliği

Saga pattern, uzun süreli transactionlar için tasarlanmış bir başka yöntemdir. Bir Saga, bir dizi local transactiondan oluşur; her servis kendi transactionını yönetir. Bu yaklaşım, hatalarla başa çıkmak için kompansasyon transactionlarını kullanır. Eğer bir adımda hata oluşursa, önceki başarılı işlemler için kompansasyon transactionları tetiklenir, böylece sistem bir önceki tutarlı durumuna geri döner.

Saga’nın en büyük avantajlarından biri, performans ve esnekliktir. Her bir servis bağımsız hareket ettiği için, Saga patterni ile yapılandırılmış sistemler, 2PC kullanılan sistemlere göre daha az kilitlenme sorunu yaşar ve daha hızlı yanıt verebilir.

2PC ve Saga Karşılaştırması

Performans ve kaynak kullanımı açısından bakıldığında, Saga patterni genellikle 2PC’ye göre daha üstün bir seçenektir. Saga, her adımın bağımsız olması sayesinde daha iyi bir kaynak yönetimi ve daha hızlı işlem süreleri sunar. Öte yandan, 2PC’nin katı tutarlılık garantileri, bazı durumlarda vazgeçilmez olabilir.

Hata yönetimi konusunda, Saga’nın kompansasyon mekanizması, hata oluştuğunda daha esnek bir çözüm sunar. 2PC ise, herhangi bir hata durumunda tüm işlemi geri alır, bu da bazı durumlarda aşırı kısıtlayıcı olabilir.

Sonuç

Microservice mimarilerinde transaction yönetimi, uygulamanın ihtiyaçlarına ve önceliklerine göre şekillendirilmelidir. Eğer sisteminiz katı tutarlılık gerektiriyorsa ve performans sorunları ikincil önem taşıyorsa, 2PC sizin için doğru seçim olabilir. Ancak, daha esnek bir hata yönetimi ve daha iyi performans arıyorsanız, Saga patterni daha uygun bir alternatif olacaktır.