Web Geliştirme

Git’e Başlarken

Yazar İlayda

 

Git, bir versiyon kontrol sistemi (VCS) olarak tanımlanabilir. Linus Torvalds tarafından 2005 yılında geliştirilen Git, özellikle yazılım geliştirme süreçlerinde kodun sürüm kontrolünü yönetmek için kullanılır. Git’in temel amacı, bir projedeki dosya değişikliklerini takip etmek ve çok sayıda insanın aynı projede eş zamanlı olarak çalışmasını kolaylaştırmaktır.

Git’e Nasıl Başlanır?

Git’e başlamak için öncelikle Git’in resmi web sitesinden Git’i indirip kurmanız gerekmektedir. Kurulumdan sonra, Git komut satırı arayüzüne erişebilirsiniz.

1. git init: Yeni Bir Proje Başlatmak

Örnek Durum: User, “BenimProje” adında yeni bir web uygulaması geliştirmeye karar verdi.

Nasıl Yapılır:

  • User, bilgisayarında “BenimProje” adında bir klasör oluşturur.
  • Bu klasörde terminal açıp git init komutunu çalıştırır.

Sonuç: Bu komut, “BenimProje” klasörünü bir Git deposuna dönüştürür. Artık User, bu klasördeki dosyaları Git ile takip edebilir.

2. git add: Değişiklikleri Eklemek

Örnek Durum: User, “index.html” adında bir dosya oluşturup içine kod yazdı.

Nasıl Yapılır:

  • User, bu dosyayı Git’in takip etmesi için terminalde git add index.html komutunu kullanır.

Sonuç: git add, “index.html” dosyasındaki değişiklikleri ekler, yani bunlar sonraki commit için hazır hale gelir.

3. git commit: Değişiklikleri Kaydetmek

Örnek Durum: User, “index.html” üzerindeki değişikliklerden memnun ve bu değişiklikleri kaydetmek istiyor.

Nasıl Yapılır:

  • User, git commit -m "Index sayfası oluşturuldu" komutunu kullanarak değişiklikleri kaydeder.

Sonuç: Bu komut, sahnedeki değişiklikleri User’ın local deposuna kalıcı olarak kaydeder.

4. git push: Değişiklikleri Uzak Depoya Göndermek

Örnek Durum: User, yerel değişikliklerini GitHub’daki uzak depoya göndermek istiyor.

Nasıl Yapılır:

  • User, git push origin master komutunu kullanarak yerel değişiklikleri “master” dalına gönderir.

Sonuç: Bu komut, User’ın local değişikliklerini uzak depoya aktarır, böylece başkaları da bu değişiklikleri görebilir.

5. git pull: Uzak Depodaki Değişiklikleri Almak

Örnek Durum: User, projedeki diğer geliştiricilerin yaptığı değişiklikleri kendi bilgisayarına çekmek istiyor.

Nasıl Yapılır:

  • User, git pull origin master komutunu kullanarak uzak depodaki değişiklikleri yerel depoya alır.

Sonuç: Bu komut, GitHub’daki “master” dalındaki en son değişiklikleri User’ın local deposuna entegre eder.

6. git clone: Varolan Bir Projeyi Kopyalamak

Örnek Durum: User, GitHub’da ilgisini çeken başka bir projeyi kendi bilgisayarında incelemek istiyor.

Nasıl Yapılır:

  • User, projenin GitHub sayfasından klonlama URL’sini alır ve git clone [URL] komutunu kullanarak projeyi klonlar.

Sonuç: git clone komutu, belirtilen URL’deki Git deposunu User’ın bilgisayarına kopyalar, böylece o proje üzerinde çalışabilir.