MS SQL Veri Tabanı

SQL DML, DDL Komutları

Yazar İlayda

SQL DML (Data Manipulation Language) Veri İşleme Dili 

 • SELECT : Veritabanındaki tablolardan alan çağırmayı sağlar.
 • UPDATE : Veritabanında veri  güncellemeyi sağlar.
 • INSERT : Veritabanına veri eklemeyi sağlar.
 • DELETE : Veritabanında veri silmeyi sağlar.

SQL DDL (Data Definition Language) Veri Tanımlama Dili

En yaygın kullanılan DDL komutları şunlardır:
 • CREATE TABLE : Veritabanı üzerinde bir tablo yaratmak için kullanılır.
 • ALTER TABLE : Veritabanındaki tabloda değişiklik yapmak, yeni bir sütun eklemek, sütunun tipini veya uzunluğunu değiştirmek gibi yapısal değişiklikler yapılması için kullanılır.
 • DROP TABLE :  Veritabanındaki tabloyu fiziksel olarak siler. (verilerle birlikte)
 • TRUNCATE TABLE : Veritabanında tablodaki verileri siler fakat tablo yapısı kalır.
 • CREATE INDEX : Index oluşturmak için, tablonun sütun adı üzerinde indeks oluşturur.
 • CREATE VIEW : Görüntü oluşturmak için kullanılır.
 • DROP VIEW : Görüntüyü siler.

Yorum Yap