Algoritma

TC Kimlik Numarası Algoritması

Yazar İlayda

TC Kimlik Numarası (TC Kimlik No), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özgü 11 haneli bir kimlik numarasıdır. Bu numara, kişinin doğum tarihi ve cinsiyeti gibi bilgileri içerir ve Türkiye’de resmi belgelerde kullanılır. TC Kimlik Numarası, her vatandaşa özel ve benzersiz bir şekilde verilir. Peki, bu numara nasıl hesaplanır?

TC Kimlik Numarası Algoritması

TC Kimlik Numarası, aşağıdaki adımlarla hesaplanır:

  1. TC Kimlik Numarası 11 haneli bir sayı dizisidir.
  2. İlk dokuz hane, kişinin doğum tarihini (yıl, ay, gün) yansıtır. Örneğin, 01.01.1980 tarihinde doğan bir kişinin TC Kimlik Numarasının ilk dokuz hanesi 800101 olacaktır.
  3. Onuncu hane, kişinin cinsiyetini belirtir. 0-4 arasındaki sayılar kadın, 5-9 arasındaki sayılar ise erkekleri temsil eder.
  4. On birinci hane, diğer on hanelerin doğruluğunu kontrol etmek için hesaplanan bir sayıdır. Bu sayı, ilk 10 hanenin doğru bir şekilde hesaplandığından emin olmak için kullanılır.

On birinci hane hesaplanırken şu adımlar takip edilir:

  1. İlk 10 hane toplanır.
  2. Toplamın mod 10’u alınır.
  3. Elde edilen sayı, on birinci haneyi oluşturur.

Örneğin, 8001011234 TC Kimlik Numarası için onbirinci hane şöyle hesaplanır:

  1. 8+0+0+1+0+1+1+2+3+4=20
  2. 20 mod 10 = 0
  3. Onbirinci hane = 0

Böylece, 80010112340 TC Kimlik Numarası elde edilir.

Sonuç

TC Kimlik Numarası Algoritması, Türkiye’de her vatandaşa özel bir kimlik numarası verilmesi için geliştirilmiş bir sistemdir. Bu numara, kişinin doğum tarihini ve cinsiyetini içeren ilk dokuz haneden oluşur ve diğer iki hane, doğruluğun kontrolü için kullanılır. Bu sayede, her vatandaşın benzersiz bir kimlik numarası olur ve bu numara, resmi belgelerde kullanılarak kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılır.