Algoritma Programlama

Kabarcık Sıralaması ( Bubble Sort ) Nedir ?

Yazar İlayda

Kabarcık Sıralaması (Bubble Sort), bir dizi elemanı sıralamak için kullanılan bir algoritmadır. Algoritma, dizinin elemanlarını tek tek karşılaştırarak yan yana gelen elemanları yer değiştirir. Bu işlem elemanların tamamı doğru sırada olana kadar tekrarlanır.

Bu fonksiyonu kullanmak için, bir tamsayı dizisi verilerek bu dizinin elemanları artan sırada sıralanır. Örneğin:

Bu fonksiyon çağrıldıktan sonra, array dizisi artan sırada sıralanmış olacaktır: [1, 3, 5, 8, 9]