C# Programlama

Asp.NET MVC İle Kullanıcının IP Adresini Alma

Yazar İlayda

1-HttpRequest.UserHostAddress özelliğini kullanarak:

2-HttpRequest.ServerVariables özelliğini kullanarak:

3- HttpRequest.Headers özelliğini kullanarak:

Yukarıdaki yöntemlerden ilki ve ikincisi genellikle kullanılır, ancak üçüncü yöntem HTTP başlıklarındaki “X-Forwarded-For” değerini kullanır ve bu değer bir HTTP yönlendiricisi tarafından değiştirilebilir. Bu nedenle, üçüncü yöntem genellikle güvenilir olmayabilir.

Dikkat: Kullanıcının gerçek IP adresi bir HTTP yönlendiricisi tarafından değiştirilebilir, bu nedenle bu değer güvenilir olmayabilir.

Sonuç olarak, bir kullanıcının IP adresini almak için HttpRequest.UserHostAddress veya HttpRequest.ServerVariables["REMOTE_ADDR"] özelliklerini kullanabilirsiniz.