C# Programlama

Asp.NET Cookie Kullanımı

Yazar İlayda

ASP.NET web uygulamalarında, cookie (çerez) adı verilen küçük metin dosyaları kullanılır. Bu dosyalar, tarayıcı tarafından sunucuya gönderilir ve sunucu tarafından saklanır. Daha sonra, tarayıcı aynı sunucudan bir sayfa istediğinde, cookie dosyası da birlikte gönderilir. Bu sayede, sunucu tarafından cookie dosyasının içeriği kullanılarak tarayıcının geçmişi hakkında bilgi toplanabilir.

ASP.NET web uygulamalarında cookie kullanımı, HttpCookie sınıfının kullanılması ile gerçekleştirilir. Örneğin, aşağıdaki kod bloğu, bir cookie oluşturur ve bu cookie’nin içeriğine bir değer atar:

Bu kod bloğu çalıştırıldıktan sonra, tarayıcı tarafından sunucuya gönderilen isteklerde “isim” adlı bir cookie olacak ve bu cookie’nin içeriği “değer” olacaktır.

Cookie’lerin süresini belirlemek için de Expires özelliği kullanılır. Örneğin, aşağıdaki kod bloğu, bir cookie oluşturur ve bu cookie’nin süresini 1 gün olarak belirler:

Bu kod bloğu çalıştırıldıktan sonra, tarayıcı tarafından sunucuya gönderilen isteklerde “isim” adlı bir cookie olacak ve bu cookie, 1 gün süre ile saklanacaktır.

Cookie’lerin değerlerine erişmek için de Request.Cookies koleksiyonu kullanılır. Örneğin, aşağıdaki kod bloğu, tarayıcı tarafından sunucuya gönderilen “isim” adlı cookie’nin değerini okur: